zajęcia dodatkowe - Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie

Przejdź do treści

Menu główne:


Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2015/2016 mogą uzupełniać i poszerzać wiedzę oraz rozwijać swoje pasje, biorąc udział w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych.

• Zespoły dydaktyczno – wyrównawcze
• Zajęcia wspierające rozwój dziecka
• Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
• Zajęcia logopedyczne
• Pomoc w nauce
• Rewalidacja
• Pomoc w odrabianiu zadań domowych
• Kółko polonistyczne
• Kółko języka niemieckiego
• Kółko języka angielskiego
• Kółko matematyczne
• Kółko przyrodnicze
• Kółko prozdrowotne
• Kółko historyczno – regionalne
• Kółko komputerowe
• Kółko miłośników biblioteki
• Kółko religijne
• Kółko różańcowe
• Kółko plastyczno – techniczne
• Kółko plastyczne
• Ognisko misyjne
• Zajęcia sportowo – rekreacyjne
• Piłka nożna
• Zespołowe gry sportowe
• Zespół wokalny
• Kółko Origami

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego